CÁN BỘ THANH QUYẾT TOÁN

Công ty Cổ phần ĐTXD Long Thủy

Địa chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 26-04-2024

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ sư xây dựng

Công ty Cổ phần ĐTXD Long Thủy

Địa chỉ: Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh

Hạn nộp: 26-04-2024

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT