Những thông tin bạn cần biết về hồ sơ phòng cháy chữa cháy

Theo dõi tuyendung3s tại

Hải Minh  

Phòng cháy chữa cháy là một trong những vấn đề đáng để lưu tâm trong đời sống và đặc biệt là trong hoạt động sản xuất. Mỗi doanh nghiệp hay cơ quan tổ chức, thậm chí là mỗi cá nhân đều cần phải tự trang bị cho mình kiến thức về phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình trong những sự cố không may. Đối với các cơ sở hay doanh nghiệp nhất định, điều này không chỉ nói suông mà cần phải có bằng chứng để chứng minh. Đây là lúc họ cần phải chuẩn bị hồ sơ phòng cháy chữa cháy nộp cho Cơ quan để chức năng xin chứng nhận an toàn, sau đó họ có thể tự do kinh doanh hoạt động.

1. Những thông tin cơ bản về hồ sơ phòng cháy chữa cháy

1.1. Hồ sơ phòng cháy chữa cháy là gì?

Hồ sơ phòng cháy chữa cháy là một loại hồ sơ bắt buộc cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Có thể hiểu, khi đăng ký hoạt động kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực, doanh nghiệp hay tổ chức cần phải có hồ sơ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phải có thông tin đầy đủ chi tiết về thiết kế nơi kinh doanh sản xuất, phải đưa ra được những phương án để phản ứng kịp thời trong những trường hợp cấp bách. 

Hồ sơ phòng cháy chữa cháy là gì?
Hồ sơ phòng cháy chữa cháy là gì?

Đây không phải là bộ hồ sơ mà doanh nghiệp có thể tự làm mà cần phải có tư vấn của những người có thẩm quyền, hoặc có kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn về phòng cháy chữa cháy mới có thể tính toán và bố trí các thiết bị cần thiết , cũng như lên kế hoạch và phương án chữa cháy kịp thời và đúng nhất. 

Giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy
Giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy

Sau khi có đầy đủ giấy tờ và thông tin liên quan, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy mới có thể tiếp nhận, đến khảo sát điều tra, xác nhận thông tin của doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận chứng minh đủ điều kiện để doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất.

1.2. Đối tượng nào cần chuẩn bị hồ sơ phòng cháy chữa cháy?

Những đối tượng cần phải hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy để tiến hành cấp giấy chứng nhận bao gồm những đơn vị và các hình thức sau:

Khách sạn, nhà nghỉ, nhà ở, nhà cho thuê làm văn phòng từ 7 tầng trở lên, nhà cho thuê làm nơi sản xuất buôn bán hay kinh doanh.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh những hóa chất dễ cháy như xăng dầu, khí đốt,...áp dụng với mọi quy mô

Kho chứa xăng dầu có dung tích từ 5000m3, kho chứa khí đốt hóa lỏng có trọng lượng từ 600kg

Cơ sở sản xuất, bảo quản và kinh doanh vật liệu nổ

Khu chợ tập trung đông người từ 300 hộ kinh doanh, với diện tích từ 1200m2

Những đối tượng cần chuẩn bị hồ sơ phòng cháy chữa cháy
Những đối tượng cần chuẩn bị hồ sơ phòng cháy chữa cháy

Trung tâm thương mại, siêu thị hay cửa hàng bách hóa với diện tích gian hàng từ 300m2 và tổng khối tích từ 1000m3. 

Nhà máy nhiệt điện với công suất từ 100,000 kW, nhà máy thuỷ điện với công suất từ 20,000KWW và trạm biến áp với điện áp từ 220kV trở lên.

Phương tiện vận chuyển giao thông từ 4 chỗ trở lên, hoặc phương tiện vận chuyển hóa chất nguy hiểm, dễ cháy nổ.

1.3. Những trường hợp làm hồ sơ phòng cháy chữa cháy

Dựa vào quy mô và tính chất, có những trường hợp sau:

Trường hợp 1: Hồ sơ quản lý PCCC cơ sở do cơ quan cảnh sát PCCC lập toàn bộ để quản lý cơ sở. Áp dụng đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao (thuộc Phụ lục 1 Thông tư 66/2014/TT-BCA)

Trường hợp 2: Hồ sơ quản lý PCCC do cơ sở tự lập, sau đó nộp Phương án chữa cháy cho cảnh sát PCCC phê duyệt (Áp dụng với các cơ sở thuộc Phụ lục 2 Nghị định 79/2014/TT-BCA)

Những trường hợp làm hồ sơ phòng cháy chữa cháy
Những trường hợp làm hồ sơ phòng cháy chữa cháy

Trường hợp 3: Hồ sơ quản lý PCCC do cơ sở tự lập, tự phê duyệt Phương án chữa cháy ( Áp dụng cho các cơ sở Không thuộc Phụ lục 2 nêu trên)

Trong thực tế, các doanh nghiệp thường được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ quản lý phòng cháy cháy trong trường hợp 2 hoặc 3. Lúc này, doanh nghiệp sẽ tự nghiên cứu, hoặc có thể tự thuê đơn vị khác hỗ trợ để xây dựng bộ hồ sơ hoàn thiện nộp cho cơ quan phòng cháy chữa cháy. Sau đó, cơ quan phòng cháy chữa cháy sẽ tiến hành thẩm định trực tiếp tại cơ sở đăng ký, xem xét các yếu tố và đánh giá theo các yêu cầu được đưa ra để cấp giấy chứng nhận, yêu cầu sửa đổi bổ sung hay xử phạt theo quy định nếu có dấu hiệu sai phạm.

2. Có những gì trong một bộ hồ sơ phòng cháy chữa cháy?

2.1. Trong trường hợp 1 và 2

Trong 2 trường hợp này, bộ hồ sơ sẽ bao gồm các tài liệu sau (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA):

Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quy trình, nội quy thực hiện hồ sơ

Hồ sơ thiết kế cơ sở kinh doanh, xác nhận thẩm duyệt thiết kế, xác nhận đã nghiệm thu về các vấn đề liên quan đến phòng cháy chữa cháy (nếu có), văn bản thông báo xác định về việc đảm bảo các điều kiện (nếu có) 

Sơ đồ thiết kế một cách chi tiết cách sắp xếp thiết bị, hệ thống kỹ thuật, nguyên vật liệu vật tư, những vật dụng dễ cháy và khu vực dễ cháy, sơ đồ nguồn nước chữa cháy và các nguồn nước gần đó.

Quyết định có hiệu lực về việc thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, và chuyên ngành.

Bộ hồ sơ phòng cháy chữa cháy trong trường hợp 1 và 2 cần những gì?
Bộ hồ sơ phòng cháy chữa cháy trong trường hợp 1 và 2 cần những gì?

Phương án chữa cháy của doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng phê duyệt, phương án mà Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa ra, báo cáo kết quả diễn tập thử nghiệm các phương án. 

Biên bản kiểm tra được cơ quan cảnh sát xác nhận về vấn đề an toàn về phòng cháy và chữa cháy, văn bản đề xuất hay kiến nghị, biên bản vi phạm và quyết định xử lý về phòng cháy chữa cháy trước đây (nếu có)

Sổ theo dõi công tác tuyên truyền bồi dưỡng và công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy của đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên nghiệp, theo dõi các phương tiện sử dụng trong quá trình thực nghiệm. 

Thống kê báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy, thống kê các vụ cháy nổ (nếu có).

2.2. Trong trường hợp 3

Những yêu cầu trong trường 3 được quy định (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA) bao gồm:

Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quy trình, nội quy thực hiện hồ sơ

Quyết định có hiệu lực về việc thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, và chuyên ngành.

Bộ hồ sơ phòng cháy chữa cháy trong trường hợp 3 cần những gì?
Bộ hồ sơ phòng cháy chữa cháy trong trường hợp 3 cần những gì?

Phương án chữa cháy của doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng phê duyệt, phương án mà Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa ra, báo cáo kết quả diễn tập thử nghiệm các phương án

Biên bản kiểm tra được cơ quan cảnh sát xác nhận về vấn đề an toàn về phòng cháy và chữa cháy, văn bản đề xuất hay kiến nghị, biên bản vi phạm và quyết định xử lý về phòng cháy chữa cháy trước đây (nếu có)

Sổ theo dõi công tác tuyên truyền bồi dưỡng và công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy của đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên nghiệp, theo dõi các phương tiện sử dụng trong quá trình thực nghiệm. 

3. Quy trình nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị các thông tin và nội dung được yêu cầu theo quy định, cũng như trang bị đủ các trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp cần:

Nộp hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để được ghi nhận hoạt động đăng ký cấp chứng nhận phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp.

Thành phần quan trọng nhất trong hồ sơ chính là phương án phòng cháy chữa cháy được doanh nghiệp đưa ra, và những phương án được tư vấn tham khảo và hỗ trợ, chúng phải có tính hữu dụng, có khả năng ứng dụng thực tế cao và phù hợp với quy định về chữa cháy thì mới được Cơ quan Cảnh sát công nhận.

Phương án chữa cháy của cơ sở phải được lập theo biểu mẫu PC11 Ban hành theo Thông tư số 66/2014 và theo hướng dẫn của Bộ Công an. Vì vậy, doanh nghiệp cần tìm cho mình một địa chỉ uy tín để xin tư vấn kỹ hơn về vấn đề này để không bị mất thời gian sửa đổi hồ sơ do thiếu sót. 

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về hồ sơ phòng cháy chữa cháy mà bạn cần biết. Nếu doanh nghiệp tổ chức của bạn nằm trong danh sách những đối tượng kể trên thì có thể tìm đến văn phòng luật hay cơ quan phòng cháy chữa cháy để được tư vấn cụ thể nhé. 

Bài Viết Liên Quan

BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI BÌNH LUẬN

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ :