Hồ sơ giải thể công ty và những vấn đề về điều buồn nhất này

Theo dõi tuyendung3s tại

Nguyên Nhung  

Một công ty sau một thời gian làm việc không hiệu quả thì việc giải thể là một trong những việc khó tránh khỏi. Và để có thể thuận lợi hơn trong việc giải thể thì công ty đó cần phải làm hồ sơ để có thể giải thể. Vậy hồ sơ giải thể công ty bao gồm những gì? Thủ tục giải thể công ty như thế nào? Hãy cùng mình theo dõi ngay bài viết này để biết thông tin chi tiết nhé!

1. Những vấn đề liên quan đến việc giải thể công ty

1.1. Những trường hợp cần phải giải thể công ty

Hiện nay những trường hợp giải thể công ty Cố phần và giải thể những chi nhánh của công ty nói riêng cũng đang là những vấn đề tương đối là đau đầu đối với những doanh nghiệp đang có ý định giải thể, đây là vấn đề cũng tương đối là phức tạp đối với những cả công ty và tất cả những chi nhánh thuộc hệ thống công ty đó. Các trường hợp dẫn đến việc giải thể công ty có thể kể đến như là:

Những trường hợp cần phải giải thể công ty
Những trường hợp cần phải giải thể công ty

- Kết thúc những thời gian hoạt động của Công ty đã được ghi trong điều khoản

- Theo quyết định của Đại hội cổ đông, những người có chức có quyền  trong Doanh nghiệp đó 

- Công ty không cung cấp đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Pháp luật trong vòng 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp.

- Bị thu hồi Giấy phép hoạt động kinh doanh hoặc là giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

1.2. Các thủ tục trước giải thể

Trước khi giải thể một công ty để phải hoàn tất các điều kiện để có thể làm trước khi giải thể của công ty. Những điều kiện ấy có thể là như sau:

- Thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản có liên quan đến công ty

- Tại thời điểm xảy ra tranh chấp cần phải có những củ can thiệp đến cơ quan tòa trọng tài hay là đề lên tòa án

Các thủ tục trước giải thể
Các thủ tục trước giải thể


- Trước khi thực hiện các thủ tục giải thể, doanh nghiệp cần phải làm chấm dứt các hoạt động tại những chi nhánh, văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại các Phòng đăng ký kinh doanh đã đặt tại những chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh 

2. Hồ sơ giải thể công ty

Nên tùy theo từng loại công ty và những vấn đề, nguyên do dẫn đến việc giải thể mà sẽ có những thủ tục khác nhau. Nếu doanh nghiệp có những chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh thì sẽ phải tiến hành giải thể trước khi làm những thủ tục giải thể công ty. 

2.1. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể công ty, doanh nghiệp phải làm các thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, các văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh của mình với các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp phải thanh toán tất cả những khoản nợ và theo thứ tự giải quyết như sau:

- Giải quyết các vấn đề lương thưởng cho người lao động

- Giải quyết các vấn đề về nợ thuế

- Giải quyết nợ với các bạn hàng hoặc các đối tác

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty
Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể chi nhánh phải tới các Phòng đăng ký nơi mà đặt trụ sở chi nhánh và các văn phòng đại diện:

- Biên bản họp về việc chấm dứt các hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện

- Quyết định của đại hội cổ đông công ty cổ phần hãy là chủ sở hữu công ty TNHH về việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh văn phòng đại diện

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành người lao động

- Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, đăng ký văn phòng đại diện kèm theo con dấu xác nhận

- Con dấu chi nhánh, văn phòng đại diện (trong trường hợp nếu có)

Trong thời hạn 05 ngày kể từ lúc làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động các chi nhánh, các văn phòng đại diện, cơ quan pháp lý của doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của chi nhánh, các văn phòng đại diện, Cơ sở dữ liệu của Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng của doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của từng chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp.

2.2. Trình tự của một bộ hồ sơ giải thể công ty

Thủ tục và trình tự giải thể của công ty sẽ được thực hiện theo các bước sau đây

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể của công ty

Để có thể có thêm những tiến hành cho việc giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp cần những cuộc họp để có thể bàn lại những vấn đề của việc giải thể của công ty. Những vấn đề đó có thể kể đến như: lý do dẫn tới việc giải thể, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; đưa ra những phương án để có thể xử lý và các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thanh lý tài sản. Theo đó thì quyết định giải thể của công ty sẽ liên quan tới các nội dung như sau:

- Tên, địa chỉ của trụ sở doanh nghiệp;

- Lý do dẫn tới việc giải thể;

- Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của công ty, thời gian chính xác thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày đưa ra những quyết định giải thể.

- Phương án xử lý và các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

- Họ, tên chữ ký người đại diện theo pháp luật của công ty

Trình tự của một bộ hồ sơ giải thể công ty
Trình tự của một bộ hồ sơ giải thể công ty

Bước 2: Công bố các thông tin về quyết định giải thể công ty. Trong thời gian là 7 ngày thông qua các quyết định giải thể, công ty phải gửi:

- Quyết định giải thể của công ty

- Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết những vấn đề nợ đối với chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức và cả thời điểm thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không vượt quá 6 tháng kể từ ngày diễn ra việc quyết định giải thể.

- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

- Họ, tên, chữ ký của người đứng ra đại diện theo pháp luật từ phía công ty

và gửi đến các cơ quan sau:

- Các cơ quan đăng ký hoạt động doanh nghiệp

- Các cơ quan quản lý thuế trực tiếp

- Người lao động của công ty

- Niêm yết công khai tại các trụ sở chính và các chi nhánh từ phía doanh nghiệp

- Các chủ nợ của doanh nghiệp

Bước 3: Thanh lý tài sản và sẽ thanh toán các chủ nợ của công ty

Chủ là doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu của công ty, hội đồng Quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp các Điều lệ của công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Theo đó các khoản nợ của doanh nghiệp cũng sẽ được thống kê như sau:

- Các khoản nợ lương, trợ cấp việc thôi việc, bảo hiểm xã hội theo những quy định của pháp luật

- Các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động cụ thể và các lao động ký kết

- Nợ thuế và các khoản nợ khác

Bước 4: Xác nhận những nghĩa vụ từ cơ quan Hải Quan

Doanh nghiệp khi ấy sẽ tiến hành gửi công văn của mình tới Tổng cục Hải Quan và xin xác nhận nghĩa vụ Hải quan Thuế đối với giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 - 15 ngày các cơ quan Hải quan sẽ ra thông báo về tình trạng làm hồ sơ cho Hải quan cho doanh nghiệp của mình

Bước 5: Thủ tục đóng cửa tại cơ quan Thuế

Gửi công văn giải thể lên các chi cục Thuế (kèm bản sao và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận Đăng ký Thuế)

- Gửi công văn đến quyết toán thuế

- Đồng thời đóng các loại thuế nếu còn nợ

- Nộp phạt (nếu có)

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang sở Kế hoạch đầu tư và doanh nghiệp để tiếp tục thủ tục thực hiện đóng của mã số thuế và giải thể đối với doanh nghiệp

Bước 6: Thủ tục cơ quan đăng ký cho doanh nghiệp

- Thông báo với việc giải thể của doanh nghiệp đó

- Quyết định và làm biên bản cuộc họp của doanh nghiệp/ chủ doanh nghiệp về những vấn đề giải thể của doanh nghiệp

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã được thanh toán (nợ người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế và nợ khác,...)

- Giấy chứng nhận Cơ quan công an về doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo quy định

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(bản gốc)

- Báo cáo về việc thực hiện các thủ tục giải thể trong đó là kể đến các khoản nợ

- Báo cáo về tiến trình thủ tục giải thể, cam kết ghi hoàn thành tất cả các khoản nợ.

Bước 7: Trả con dấu pháp nhân, giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp

 Sau khi có phiếu tiếp nhận từ phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp cũng trả hồ sơ về phía công an tỉnh 

Công an tỉnh cũng ra quyết định hủy dấu, Doanh nghiệp gửi quyết định hủy dấu đến phòng Kinh doanh và chờ các quyết định giải thể (Phòng đăng ký kinh doanh ra Quyết định xóa tên doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và hoàn thành thủ tục giải thể).

3. Những kinh nghiệm giải thể của công ty

3.1. Chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Việc đầu tiên mà bạn cần lưu ý chính là việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để có thể tiến hành các thủ tục giải thể cho doanh nghiệp. Tùy thuộc vào các loại hồ sơ để có thể tiến hành đến việc từng loại hình doanh nghiệp mà bạn có thể tiến hành tới việc chuẩn bị hồ sơ giải thể sao cho đầy đủ, tránh tình trạng bị thiếu sót sẽ mất nhiều thời gian để có thể bổ sung

Chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty
Chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty

3.2. Nắm rõ các quy định, sự giải thể công ty

Để quá trình giải thể cũng được diễn ra một cách nhanh chóng cũng như các thủ tục tiến hành việc giải thể tổ chức, việc bạn nắm rõ những quy trình thủ tục nội quy sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối, phiền toái liên quan đến luật và tiến hành giải thể. Để từ đó có thể thực hiện giải thể một cách dễ dàng hơn

3.3. Lựa chọn đơn vị phù hợp

Một kinh nghiệm nữa là doanh nghiệp nên chọn những đơn vị phù hợp và đủ uy tín để có thể tư vấn luật một cách phù hợp uy tín như trong giấy tờ cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế những sai sót không đáng có về công việc để tiến hành một cách thuận lợi

Lựa chọn đơn vị phù hợp
Lựa chọn đơn vị phù hợp

Qua bài viết này, hi vọng bạn đã có những cái nhìn tổng quát về hồ sơ giải thể công ty. Đây là một vấn đề không mong muốn của bất cư công ty nào, nhưng nếu chẳng may xảy ra các trường hợp này thì bạn cần làm đúng theo quy trình mà chúng tôi đã tư vấn như trên nhé!

Bài Viết Liên Quan

BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI BÌNH LUẬN

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ :