Hồ sơ doanh nghiệp cần những gì và thủ tục như thế nào?

Theo dõi tuyendung3s tại

Phương Mai  

Hồ sơ doanh nghiệp đầy đủ bao gồm những gì luôn là câu hỏi đã đặt ra nhiều trở ngại cho các doanh nghiệp khi mới bắt đầu. Thực tế, tùy theo loại hình mà doanh nghiệp đã lựa chọn mà có một bộ hồ sơ khác nhau. Vậy một bộ hồ sơ doanh nghiệp gồm những gì để doanh nghiệp đó có thể thành lập và hoạt động trong một lĩnh vực nào đó, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Điều kiện cần của bộ hồ sơ doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp

1.1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp trong bộ hồ sơ doanh nghiệp cần phải viết được bằng tiếng Việt. Có thể kèm theo chữ số và ký hiệu đồng thời gồm 2 thành tố theo thứ tự là tên riêng và loại hình doanh nghiệp. Tên của doanh nghiệp sẽ được tính là không hợp lệ nếu như vi phạm những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp như:  sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống, sử dụng tên cơ quan nhà nước, vi phạm thuần phong mỹ tục…)

1.2. Yêu cầu về địa điểm liên lạc của doanh nghiệp

Điểm lưu ý thứ hai trong bộ hồ sơ doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp luôn là trụ sở chính của doanh nghiệp. Trụ sở doanh nghiệp phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ rõ ràng bao gồm cả những thông tin liên lạc khác như: số điện thoại, email,...

Những yêu cầu khi làm hồ sơ doanh nghiệp
Những yêu cầu khi làm hồ sơ doanh nghiệp

1.3. Ngành nghề đăng ký kinh doanh 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh trong hồ sơ của doanh nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy định về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo luật quy định. Nếu như ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thuộc những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thì hồ sơ doanh nghiệp sẽ không được thông qua và doanh nghiệp sẽ không được cấp phép kinh doanh.

1.4. Đối tượng được quyền mở doanh nghiệp cũng như làm hồ sơ doanh nghiệp

Đối tượng đủ điều kiện làm hồ sơ doanh nghiệp phải đáp ứng đủ những yêu cầu như: không phải người chưa thành niên, khoôn gthuoojc nhóm người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Nếu thuộc hai nhóm đối tượng này, hồ sơ doanh nghiệp của bạn sẽ không được thông qua.

Đối tượng nào đủ điều kiện làm hồ sơ doanh nghiệp
Đối tượng nào đủ điều kiện làm hồ sơ doanh nghiệp

1.5. Quy định về vốn

Trong quy định về vốn trong hồ sơ doanh nghiệp có đề cập đến hai loại vốn là vốn pháp định và vốn điều lệ. Hai loại vốn này sẽ được tùy chọn bởi doanh nghiệp và đồng thời doanh nghiệp cũng phải có các giấy tờ chứng minh số vốn pháp định

2. Các loại giấy tờ và hồ sơ pháp lý cho từng loại doanh nghiệp

2.1. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ cho doanh nghiệp cổ phần
Hồ sơ cho doanh nghiệp cổ phần

Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cổ phần cần chuẩn bị những giấy tờ sau

-  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu đã được quy định sẵn

-  Dự thảo điều lệ doanh nghiệp đã được ghi đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp

-  Danh sách các cổ đông có đầy đủ các giấy tờ như CMND, căn cước công đan hay các loại giấy tờ khác. Đối với đối tượng là các ttổ chức thì cần có bản chính giấy quyết định quyết định và bản công chứng giấy phép kinh doanh.

-  Cần chuẩn bị tờ khai thông tin đăng ký thuế.

-  Chứng chỉ hành nghề của người thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải phải đúng theo quy định

-  01 văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh yêu cầu cần phải có vốn pháp định.

 2.2. Hồ sơ đăng ký cho doanh nghiệp TNHH

Nếu bạn đang có ý định chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp TNHH thì cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

-  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo đúng mẫu đã được quy định.

-  Bản điều lệ cần có của doanh nghiệp.

Các giấy tờ cần thiết cho từng loại hồ sơ doanh nghiệp
Các giấy tờ cần thiết cho từng loại hồ sơ doanh nghiệp

-  Bản danh sách tất cả thành viên của công ty có đầy đủ các giấy tờ chứng minh hợp pháp.

- Cần chuẩn bị bản sao các loại giấy tờ sau đây:

+ Căn cước công dân/ giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các đối tượng thành viên là cá nhân.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy quyết định thành lập hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác của tổ chức cộng thêm văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy chứng thực cá nhân hợp lệ khác đối với đối tượng là người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

-  Văn bản xác nhận vốn pháp định từ tổ chức có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật cần phải có vốn pháp định.

 2.3.  Hồ sơ đăng ký để thành lập doanh nghiệp hợp doanh

Để làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp doanh cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

-  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu đã được quy dịnh sẵn

-  Bản điều lệ cần có của doanh nghiệp.

-  Bản danh sách các thành viên, các giấy tờ kèm theo như: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy chứng thực cá nhân hợp lệ khác của mỗi thành viên.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp hợp doanh
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp hợp doanh

-  Văn bản xác nhận vốn pháp định từ tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật cần phải có vốn pháp định.

-  Chứng chỉ hành nghề hợp lệ của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với doanh nghiệp hợp danh kinh doanh theo quy định của pháp luật cần phải có chứng chỉ hành nghề.

2.4. Hồ sơ doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Những giấy tờ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân là:

-  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo đã được quy định

-  Bản điều lệ cần có của doanh nghiệp.

-  Văn bản xác nhận vốn pháp định từ tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh theo quy định của pháp luật cần phải có vốn pháp định.

-  Chứng chỉ hành nghề hợp lệ của người thành lập doanh nghiệp khác đối với doanh nghiệp kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3. Những lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

- Về thành phần hồ sơ bạn cần nắm rõ loại hình doanh nghiệp mà mình đang đăng ký để dễ dang hơn trong việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan

- Về số lượng hồ sơ thì bạn chỉ cần cần chuẩn bị một bộ hồ sơ khi làm thủ tục đăng ký.

Những lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ doanh nghiệp
Những lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ doanh nghiệp

- Ngôn ngữ trong hồ sơ doanh nghiệp bắt buộc phải có bản bằng tiếng Việt- Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ doanh nghiệp yêu cầu những gì

  • Công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân/hứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực cho đến thời điểm sử dụng

  • Người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc những giấy tờ có giá trị tương đương còn hiệu lực đến thời điểm sử dụng.

4. Trình tự thủ tục khi đăng ký hồ sơ doanh nghiệp

- Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan chức năng có thẩm quyền để đảm bảo tính trung thực và chính xác của hồ sơ.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Lúc này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ bổ sung hồ sơ của bạn vào sổ hồ sơ tiếp nhận của cơ quan mình, sau đó trao đổi về Giấy Biên nhận về việc nhận hồ sơ hợp lệ. Giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ của bạn chính là cơ sở pháp lý đề bạn có thể thực hiện được quyền khiếu nại của mình trong những trường hợp khi mà cơ quan nơi bạn đăng ký kinh doanh không cấp giấy chứng nhận đúng thời hạn hoặc cũng không thông báo gì đến vấn đề yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Bước ba: Tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký 

Thủ tục đăng kí hồ sơ doanh nghiệp
Thủ tục đăng kí hồ sơ doanh nghiệp

Trong khoảng thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ doanh nghiệp bị từ chối thì cơ quan phụ trách có thẩm quyền cần phải thông báo bằng văn bản cho người đăng ký Doanh nghiệp. Cần nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa, bổ sung. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phải xem xét và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp lệ của hồ sơ doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, đồng thời không được phép yêu cầu người đăng ký cung cấp bất kỳ giấy tờ gì không được quy định tại Luật.

Trên đây là những thông tin cơ bản trả lời cho câu hỏi: “Hồ sơ doanh nghiệp đầy đủ gồm những gì?” Hi vọng độc giả đã có thêm những chia sẻ thật hữu ích sau bài viết trên.

Bài Viết Liên Quan

BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI BÌNH LUẬN

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ :