Câu hỏi phỏng vấn C# và gợi ý cách trả lời chuyên nghiệp nhất

Theo dõi tuyendung3s tại

Mai Hương  

Ngày đăng: 15/05/2024

Với mỗi một công việc hay đặc thù nghề nghiệp của bất cứ ngành nghề nào cũng đều cần có những bộ câu hỏi dành riêng bên cạnh những câu hỏi phỏng vấn chung nhất. Đặc biệt đối với những ngành chuyên sâu về công nghệ thông tin thì yêu cầu đó càng cần được nâng cao nhằm tìm ra những ứng viên có tài năng xuất sắc nhất và cách đối đáp ứng xử khôn khéo nhất. Để hiểu rõ hơn về những điều đó chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sâu hơn về câu hỏi phỏng vấn C#. Một trong những thể loại câu hỏi phỏng vấn công nghệ thông tin hóc búa nhất hiện nay.

1. Những điều cần biết về câu hỏi phỏng vấn c#

Nhu cầu về việc làm nhân viên IT mảng lập trình c# đang là nhu cầu bức thiết hiện nay. Các doanh nghiệp, nhà quản lý và các CTO đều đang cạnh tranh nhau gay gắt trên thị trường nhân lực về xây dựng hệ thống c# và .net tốt nhất. Biết cách cân đối và cấu trúc của các cuộc phỏng vấn để tìm ra các ứng viên tài năng và sáng suốt là điều vô cùng cần thiết. Điều này cũng đồng thời giúp cho doanh nghiệp đảm bảo về tính cạnh tranh trên thương trường. 

Những điều cần biết về câu hỏi phỏng vấn c#
Những điều cần biết về câu hỏi phỏng vấn c#

Ngôn ngữ lập trình c# được xem là một trong những ngôn ngữ lập trình đa dạng và được nhiều ứng viên theo đuổi nhất hiện nay. Nó cung cấp và hỗ trợ một hệ thống các các tính năng ngôn ngữ lập trình đa dạng và khả năng thực hiện các nhiệm vụ của công nghệ thông tin một cách nhanh chóng và có hiệu quả chính xác nhất. 

Vậy liệu việc trả lời câu hỏi phỏng vấn về ngôn ngữ lập trình C# có khó không và cách để vượt qua các câu hỏi đó sẽ được chúng tôi thảo luận trong bài viết dưới đây. 

2. Bộ câu hỏi phỏng vấn c# hay được sử dụng trong phỏng vấn nhất

2.1. Câu hỏi phỏng vấn c# mở đầu

Câu hỏi 1: Objects và Class trong c# khác nhau như thế nào? 

Class là một lớp các thuộc tính và phương thức được sử dụng để trình bày một thực thể thời gian thực. Nó là một cấu trúc dữ liệu chứa tất cả các cá thể cùng loại lại với nhau trong một đơn vị duy nhất.

Một đối tượng trong một thực thể của một lớp. Xét về mặt công nghệ, nó chỉ là một khối bộ nhớ được cấp phát có thể được lưu trữ dưới dạng biến, mảng hoặc tập hợp.

Trong c# sẽ có 3 mảng đó là mảng thứ nguyên đơn (chứa một hàng duy nhất gọi là mảng vectơ); mảng đa chiều là mảng hình chữ nhật và chứa nhiều hàng và cột; mảng răng cưa chứa nhiều hàng và nhiều cột cùng với hình dạng bất thường khác nhau. 

Câu hỏi phỏng vấn c# mở đầu
Câu hỏi phỏng vấn c# mở đầu

Tập hợp trong c# là các hoạt động của một vùng chứa dữ liệu được thể hiện qua các lớp khác nhau. Gọi chung là giao diện ICollection. 

Câu hỏi 2: Những khái niệm cơ bản về OOP là gì? Hãy liệt kê chúng.

Hướng đối tượng được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình c# bao gồm 4 loại sau đây:  

- Tính đóng gói: biểu đạt các đối tượng bên trong của nó khi bị ẩn đi khỏi khung nhìn của định nghĩa về đối tượng đồng thời cũng là những thông tin được đưa ra nhằm đạt được yêu cầu về quyền truy cập và phần còn lại là việc triển khai dữ liệu bị ẩn đi. 

- Trừu tượng hoá: là quá trình xác định các hành vi của dữ liệu và bộ nhớ của đối tượng. Lọc và loại bỏ các đối tượng không liên quan. 

- Tính kế thừa: là khả năng các lớp mới sẽ được tạo ra từ một lớp khác nữa không liên quan. Nó được thực hiện bởi cách truy cập và sửa đổi cũng như mở rộng hành vi của các lớp đối tượng. 

- Tính đa nhiệm: bao gồm tên lớp có nghĩa, nhiều định dạng khác nhau và đạt được bằng cách có nhiều phương thức có cùng tên nhưng cách triển khai khác nhau. 

Khái niệm cơ bản về OOP là gì
Khái niệm cơ bản về OOP là gì

Câu hỏi 3: Mã quản lý và mã không được quản lý khác nhau như thế nào? 

Mã quản lý (Common Language Runtime) là tất cả các mã chạy nền ứng dụng trên nền tảng của .NET. Nó được coi là một dạng của framework sử dụng bên trong bộ Garbage Collection để xóa các bộ nhớ không sử dụng. 

Mã không được quản lý là những mã không được thực thi bởi thời gian thực chạy của ứng dụng khung nào ngoài khung .net. Thời gian chạy ứng dụng dùng để chăm sóc bộ nhớ và bảo mật các thông tin cũng như hiệu suất khác. 

Câu hỏi 4: Các lớp khác nhau trong ngôn ngữ lập trình c#

Lớp một phần hay lớp đơn cho pháp các phần thành viên của nó được chia hoặc bao gồm nhiều tệp khác nhau. Nó được ký hiệu là một phần. 

Các lớp khác nhau trong ngôn ngữ lập trình c#
Các lớp khác nhau trong ngôn ngữ lập trình c#

Lớp kín: là lớp không thể sao lưu, được truy cập bởi các thành viên của lớp niêm phong và chúng cần tạo các đối tượng riêng của từng lớp. Nó được gọi chung với cái tên là sealed. 

Lớp trừu tượng: là lớp mà các đối tượng được kế thừa nhưng không được khởi tạo. Nó phải chứa ít nhất một đối tượng, phương thức được gọi chung là từ khoá trừu tượng. 

 Lớp tĩnh: là lớp không cho phép sự kế thừa và sao lưu cũng như các thành viên của lớp đều là tĩnh. Nó biểu thị cho từ khóa static. Từ khóa này được yêu cầu để trình biên dịch kiểm tra bất cứ trường hợp nào dù là ngẫu nhiên hay lớp tĩnh có liên quan.

2.2. Câu hỏi phỏng vấn c# chuyên nghiệp

Câu hỏi 5: Giải thích quá trình phân tích code trong c#

Có bốn bước để dịch mã code trong c# như sau: 

- Biên dịch mã nguồn thành các mã khác nhau của hệ thống c# như manager by c# compiler. 

- Kết hợp mã mới để tạo thành các tập hợp, mảng và biến. 

- Đăng tải thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR).

- Thực thi mã assembly chạy bằng CLR.

Giải thích quá trình phân tích code trong c#
Giải thích quá trình phân tích code trong c#

Câu hỏi 6: Sự khác nhau căn bản giữa Class và Struct trong c#

Đối với Lớp (Class) là yếu tố cơ bản của ngôn ngữ lập trình c# nhằm hỗ trợ kế thừa và có kiểu tham chiếu cố định là Class is passed by reference. Các lớp nhỏ hơn là riêng tư và mặc định không được thay đổi. Class phù hợp với các đối tượng lớn hơn nó và có cấu trúc phức tạp hơn. Có thẻ sử dụng Garbage Collection để quản lý bộ nhớ tốt hơn. 

Đối với cấu trúc sẽ không được hỗ trợ về kế thừa cũng như nó sử dụng dữ liệu định dạng loại giá trị cơ bản đó là struct is pass copy. Các lớp được công khai sử dụng theo cách mặc định của ngôn ngữ lập trình c#. Nó thuận lợi cho việc sử dụng trong những mô hình nhỏ và không thể sử dụng Garbage Collection để quản lý bộ nhớ. 

Câu hỏi 7: Các lớp C# và I/O là gì? Các lớp I/O thường gặp

C# có không gian làm việc là system .IO và bao gồm các lớp được sử dụng để thực hiện các hoạt động khác nhau trên tệp như tạo file, xóa, mở và đóng ứng dụng. Một số lớp I/O thưởng được sử dụng đó là: 

- Tệp: giúp thao tác dễ dàng trên tệp. 

- StreamWriter: được sử dụng như một định dạng để đọc và ghi lại các ký tự vào một luồng thông tin riêng biệt.

- StreamReader: được sử dụng để duy nhất chỉ đọc các ký tự trong một luồng. 

Các lớp C# và I/O là gì
Các lớp C# và I/O là gì

- StringWriter: dùng để sử dụng cho việc đọc một bộ đệm chuỗi. 

- StringReader: sử dụng cho mục đích của ghi một bộ đệm chuỗi và chỉ ghi được mà thôi. 

- Đường dẫn: dùng để thực hiện các thao tác có liên quan đến các đường dẫn trong c#.

Câu hỏi 8: Sự khác biệt giữa ngôn ngữ dispose và phương thức finalize trong c# được thể hiện như thế nào?

Phương thức dispose () là phương thức được sử dụng để giải phóng các tài nguyên không được quản lý một cách rõ ràng như tệp, kết nối cơ sở dữ liệu. Trong khi đó phương thức finalize được sử dụng để Garbage collection ngầm gọi là giải phóng các tài nguyên không được quản lý như các tệp , file và các cơ sở kết nối dữ liệu. 

Phương thức dispose () thuộc về giao diện của phần mềm c# IDisposable trong khi phương thức finalize () lại là phương thức của lớp Object là chính. 

Với những thông tin đã chia sẻ trên đây về câu hỏi phỏng vấn c# sẽ giúp bạn tự tin khi bước chân vào cuộc phỏng vấn và có những cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn về ngành công nghệ thông tin đang hot hiện nay. 

Bài Viết Liên Quan

BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI BÌNH LUẬN

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ :