Tìm hiểu về quy trình và hồ sơ hoàn thuế TNCN theo quy định mới nhất

Nguyễn Hương Anh   Thứ năm, 30/06/2022

Số tiền thuế TNCN nộp thừa có thể được xử lý theo hai cách. Cách thứ nhất là chuyển sang kỳ nộp thuế tiếp theo. Cách thứ hai là hoàn thuế theo yêu cầu của cá nhân đó. Cá nhân có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế TNCN để trình lên cơ quan thuế để được trả lại số tiền thuế TNCN còn thừa. Cùng tìm hiểu về cách chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế TNCN qua bài viết sau đây nhé!

1. Một số thông tin về hoàn thuế TNCN đầy đủ nhất

1.1. Cá nhân sẽ được hoàn thuế TNCN khi nào?

Trong thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC được ban hành sau đó có quy định về điều kiện để một cá nhân được hoàn lại thuế TNCN. Theo đó, điều kiện tiên quyết để xem xét hoàn thuế TNCN đó là tại thời điểm đề nghị hoàn thuế, cá nhân đó phải có mã số thuế.

Cần có mã số thuế thì mới có thể làm thủ tục hoàn thuế TNCN

Điều kiện thứ hai và cũng là điều kiện cần để xét hoàn thuế đó là cá nhân đó phải đóng thừa tiền thuế. Điều kiện cuối cùng là cá nhân đó phải gửi đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế.

Cũng theo quy định, việc hoàn thuế sẽ không được tiến hành tự động. Trong trường hợp cá nhân đóng thừa tiền thuế TNCN nhưng không gửi yêu cầu hoàn thuế thì khoản tiền thuế đóng thừa ra đó sẽ tự động được chuyển sang kỳ sau theo hình thức bù trừ.

1.2. Tiền thuế hoàn lại được tính như thế nào?

Để tính được số tiền thuế TNCN nộp thừa thì trước tiên bạn cần làm quyết toán thuế. Bạn có thể tự quyết toán thuế hoặc ủy quyền quyết toán thuế. Thông thường thì chúng ta sẽ ủy quyền cho công ty nơi mình đang làm việc quyết toán thuế.

Sau khi đã hoàn tất quyết toán thuế bạn sẽ nhận được kết quả quyết toán thuế. Lúc này chỉ cần đối chiếu số tiền thuế TNCN đã nộp với số tiền thuế TNCN cần phải nộp trong kết quả quyết toán thuế thì sẽ ra số thuế nộp thừa (hoặc nộp thiếu).

Theo dõi quyết toán thuế để biết số tiền thuế cần nộp

Bạn lấy số tiền thuế TNCN đã nộp trừ đi số tiền thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế, được kết quả chính là số thuế TNCN nộp thừa (với điều kiện đó là kết quả dương, còn kết quả âm thì có nghĩa là bạn nộp thuế thiếu đấy nhé!).

Số thuế đã nộp chính là số thuế được ghi nhận trên biên lai nộp tiền mà bạn nhận lại sau khi đã nộp thuế. Nếu thuế TNCN được khấu trừ vào tiền lương thì bạn có thể xem lại số tiền thuế đã nộp trong chứng từ khấu trừ thuế.

Khi nộp thuế TNCN, bạn có thể được giảm trừ số thuế phải nộp nếu có một trong số những khoản giảm trừ sau đây: Giảm trừ gia cảnh cho chính bản thân và người đang phụ thuộc vào bạn, giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm và quỹ hưu trí tự nguyện, giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện hoặc nhân đạo hoặc khuyến học.

Xem Thêm : Công nghệ thông tin ra làm gì? Các công ty tiềm năng để phát triển

2. Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm những giấy tờ nào?

2.1. Tìm hiểu thủ tục hoàn thuế TNCN

Để làm thủ tục hoàn thuế TNCN, trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm các giấy tờ theo đúng quy định. Sau đó, bạn sẽ tiến hành nộp hồ sơ. Bạn có thể ủy quyền cho công ty nơi mình đang làm việc nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN hoặc tự mình đến cơ quan thuế để nộp hồ sơ.

Bạn có thể ủy quyền làm thủ tục hoàn thuế TNCN

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và xử lý. Nếu trường hợp hoàn thuế TNCN thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau thì trong vòng tối đa là 6 ngày làm việc, cơ quan thuế phải giải quyết xong thủ tục hoàn thuế TNCN. Nếu trường hợp hoàn thuế TNCN thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau thì thời hạn tối đa để giải quyết yêu cầu hoàn thuế là 40 ngày.

2.2. Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế TNCN

Bạn có thể tự làm thủ tục hoàn thuế TNCN hoặc ủy quyền cho công ty nơi mình đang làm việc làm thủ tục hoàn thuế TNCN. Hồ sơ hoàn thuế TNCN cũng có sự khác biệt.

2.2.1. Tự làm thủ tục hoàn thuế TNCN

 Nếu trước đó bạn đã tự quyết toán thuế TNCN thì bạn không cần phải làm hồ sơ hoàn thuế TNCN nữa. Trước đó, khi hoàn thành tờ khai quyết toán thuế (sử dụng tờ khai theo mẫu 02/QTT-TNCN) bạn cần điền số thuế đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 47 – Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT hoặc chỉ tiêu 49 – Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau. Sau đó bạn có thể nộp tờ khai quyết toán thuế theo hai cách: Nộp trực tiếp hoặc nộp online.

Tờ khai quyết toán thuế có thể nộp trực tiếp hoặc nộp online

2.2.2. Ủy quyền làm thủ tục hoàn thuế TNCN

Nếu cá nhân của quyền làm thủ tục hoàn thuế cho công ty nơi mình đang làm việc thì hồ sơ hoàn thuế TNCN sẽ bao gồm những giấy tờ sau đây:

- Văn bản ủy quyền cho công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN.

- Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (có mẫu do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 80).

- Bảng kế các chứng từ nộp thuế (bảng kê sử dụng mẫu do Bộ Tài chính ban hành).

Những thành phần trên là thành phần trong hồ sơ hoàn thuế TNCN được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Trong trường hợp nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN thì thủ tục sẽ được thực hiện trên phần mềm HTKK, sau đó kết xuất XML rồi nộp qua mạng. Các loại biên lai thì nộp bản scan.

Thủ tục hoàn thuế TNCN có thể được thực hiện vào bất kỳ khoảng thời gian nào kể từ sau thời điểm kết thúc năm tính thuế. Thậm chí bạn có thể nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN sau khi kỳ hạn nộp tờ khai quyết toán thuế đã kết thúc cũng vẫn được.

Không có thời hạn thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN
Xem Thêm : Lệ phí là gì? Những quy định pháp luật về nghĩa vụ nộp lệ phí

3. Tham khảo các khoản giảm trừ khi nộp thuế TNCN

Khi nộp thuế TNCN, bạn sẽ được giảm trừ tối đa là 3 khoản, bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ cho các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc hoặc quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ các khoản từ thiện, quỹ khuyến học hoặc quỹ nhân đạo.

Trong đó, giảm trừ gia cảnh áp dụng cho cả bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc vào người nộp thuế. Số tiền giảm trừ sẽ được trừ thẳng vào số tiền cần phải nộp thuế TNCN. Từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2020, giảm trừ đối với cá nhân người nộp thuế được điều chỉnh thành 11 triệu đồng/ tháng và mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc được điều chỉnh lên 4,4 triệu đồng/ tháng.

Đối với trường hợp giảm trừ cho các khoản đóng bảo hiểm thì áp dụng mức giảm trừ nhu sau: Bảo hiểm xã hội giảm trừ 8%, bảo hiểm y tế giảm trừ 1,5%, bảo hiểm thất nghiệp giảm trừ 1%.

Các khoản giảm trừ trên đều phải được tính vào khoản tiền phải nộp thuế TNCN của cùng năm và không được để sang năm sau.

Có ba khoản giảm trừ thuế TNCN

Trên đây là những thông tin liên quan đến hồ sơ hoàn thuế TNCN và quy trình làm thủ tục hoàn thuế TNCN. Bạn có thể tự làm thủ tục hoàn thuế, hoặc ủy quyền cho công ty nơi bạn làm việc để làm thủ tục hoàn thuế TNCN giúp mình, tuy nhiên cần chuẩn bị thêm những giấy tờ theo đúng quy định. Ngoài ra, bạn cũng cần chủ động tìm hiểu về các khoản giảm trừ khi đóng thuế TNCN để đảm bảo quyền lợi cho bản thân nếu có.

Bài Viết Nổi Bật