L&A

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Dịch vụ thầu nhân sự với hiệu suất cao và đo lường được, khác biệt bởi ứng dụng công nghệ nhân sự và các công cụ đánh giá định lượng cho cá nhân và tổ chức.

VIỆC LÀM NỔI BẬT