Dai-i-chi Life

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

- Được thành lập vào tháng 1/2007 với 100% vốn Nhật Bản , Công ty BHNT Dai-i-chi Life Việt Nam là thành viên của tập đoàn Dai-i-chi Life - doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Nhật Bản và là một trong những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới với tiềm lực tài chính vững mạnh

VIỆC LÀM NỔI BẬT