Cty TNHH Spectrum Sourcing Solutions

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

8 năm thành lập với 20 nhân sự hiện nay. Văn phòng làm việc tại Thảo Điền, Q2.

VIỆC LÀM NỔI BẬT