Công Ty Khu Công Nghiệp Hải Sản

Địa chỉ: 312 Chu văn an

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công ty KCNHS là một công ty lựa cá với hải sản, quy mô lớn nhất 63 tỉnh thành

VIỆC LÀM NỔI BẬT