Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ bảo hiểm thai sản chi tiết và đầy đủ nhất

Thùy Linh   Thứ ba, 05/07/2022

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, một trong những chế độ mà người lao động được phép hưởng là chế độ thai sản, gồm cả nam và nữ. Để hưởng chế độ thai sản thì bạn cần phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện và chuẩn bị hồ sơ đúng với yêu cầu theo quy định. Nếu bạn đang tìm hiểu cách chuẩn bị hồ sơ bảo hiểm thai sản thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

1. Hồ sơ bảo hiểm thai sản cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Trước khi tìm hiểu hồ sơ bảo hiểm thai sản cần những giấy tờ gì, thì bạn cần đảm bảo mình đã đủ điều kiện để nhận bảo hiểm thai sản nhé!

Giấy tờ cần có trong hồ sơ bảo hiểm thai sản

1.1. Điều kiện để hưởng trợ cấp thai sản sau sinh là gì?

Dựa theo Luật bảo hiểm xã hội, tại Điều 30 và 31, để được hưởng chế độ thai sản thì cần phải đáp ứng điều kiện sau:

Một là, người lao động nữ cần phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh em bé.

Hai là, người lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 12 tháng trở lên, tuy nhiên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định người lao động dưỡng thai theo thẩm quyền nên phải nghỉ việc để dưỡng thai, khi đó trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, người lao động cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 3 tháng trở lên.

Lưu ý rằng nếu bạn đáp ứng một trong hai điều kiện kể trên tuy nhiên vào thời điểm trước khi sinh con, người lao động đã chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động hay thôi việc thì vẫn được hưởng trợ cấp thai sản theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Chuẩn bị hồ sơ bảo hiểm thai sản cho cả nam và nữ

Thông thường, hồ sơ hưởng chế độ thai sản sẽ do người lao động và người sử dụng lao động chuẩn bị đồng thời, tuy nhiên nếu người lao động đã nghỉ việc thì cần tự mình chuẩn bị hồ sơ cần thiết nếu muốn hưởng chế độ thai sản và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Chuẩn bị hồ sơ bảo hiểm thai sản cho cả nam và nữ

Nếu bạn tự chuẩn bị hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản thì theo quyết định về bảo hiểm thai sản mới nhất, bạn cần chuẩn bị các giấy từ như sau:

1.2.1. Đối với lao động nữ thì hồ sơ bảo hiểm thai sản gồm có gì?

Lao động nữ tùy vào từng trường hợp mà sẽ chuẩn bị các giấy tờ khác nhau, cụ thể như:

- Nếu lao động nữ đi khám thai, thai chết lưu, sẩy thai, hút thai, nạo phá thai hay phá thai do bệnh lý hoặc thực hiện các biện pháp tránh thai như cấy que, đặt vòng thì cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Nếu điều trị nội trú: Bản sao giấy xác nhận ra viện; nếu chữ bệnh, chuyển tuyến khám trong quá trình điều trị thì cần chuẩn bị thêm bản sao giấy chuyển viện hoặc bản sao giấy chuyển tuyến.

+ Nếu điều trị ngoại trú: Sau thời gian điều trị nội trú, có bảo sao giấy ra viện có chỉ định của bác sĩ điều trị cho phép nghỉ thêm ở nhà; hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc được hưởng bảo hiểm xã hội.

- Với lao động nữ sinh con:

+ Nếu lao động nữ sinh con theo trường hợp thông thường thì cần chuẩn bị giấy tờ sau: Bản sao giấy khai sinh hay bản sao giấy chứng sinh hay trích lục khai sinh.

+ Nếu lao động nữ chẳng may con chết sau sinh thì ngoài việc hồ sơ nêu trên thì cần chuẩn bị giấy tờ sau: Bản sao trích lục khai tử, bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử của con; Nếu con của người lao động vẫn chưa được cấp giấy chứng sinh thì cần chuẩn bị bản tóm tắt hay trích sao giấy ra viện hay hồ sơ bệnh án của người mẹ hay người mang thai hộ chứng minh con đã mất.

Hồ sơ bảo hiểm thai sản với lao động nữ

+ Nếu người lao động mang thai hộ hoặc người mẹ chết sau khi sinh con thì hồ sơ cần chuẩn trong trường hợp thông thường kể trên cần có thêm các giấy tờ như sau: Bản sao giấy chứng tử hay trích lục khai tử của người mẹ sinh con hay người nữ mang thai hộ chứng minh đã qua đời.

+ Nếu người mẹ sau khi sinh con hay người mẹ được nhờ mang thai hộ sau khi đã sinh con, nhận con nhưng lại không thể chăm sóc con vì không đủ sức khỏe thì cần có biên bản giám định y khoa của người mẹ hay người được nhờ mang thai hộ.

+ Nếu người mang thai hộ thực hiện nghỉ việc để có thể dưỡng thai thì cần chuẩn bị thêm những giấy tờ sau: Với trường hợp điều trị nội trú, bạn cần chuẩn bị bản tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy ra viện thể hiện rằng đã nghỉ việc để dưỡng thai; còn nếu người lao động nữ điều trị ngoại trú thì cần giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội chứng minh mình nghỉ dưỡng thai; còn nếu phải thực hiện giám định y khoa thì cần chuẩn bị thêm biên bản để giám định y khoa cho người lao động nữ.

+ Nếu người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con hay lao động nữ mang thai hộ sinh con thì cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau: Văn bản thỏa thuận về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo bản sao; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa bé của bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ.

- Nếu người lao động nữ nhận con nuôi dưới 6 tháng thì cần chuẩn bị bản sao giấy chứng nhận con nuôi.

Chuẩn bị giấy tờ cần thiết

1.2.2. Đối với lao động nam, hồ sơ bảo hiểm thai sản có những gì?

- Nếu người lao động nam tới bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện các biện pháp triệt sản thì cần chuẩn bị các giấy tờ như sau:

+ Với trường hợp điều trị nội trú: Lao động nam cần chuẩn bị giấy chứng nhận ra viện. Nếu chữa bệnh trong quá trình điều trị hay chuyển tuyến khám trong thời gian này thì cần giấy chuyển viện hoặc giấy chuyển tuyến bản sao.

+ Trường hợp điều trị ngoại trú, lao động nam cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; hay bản sao giấy ra viện cho phép lao động nam nghỉ thêm sau khi điều trị nội trú theo chỉ định của y bác sĩ.

- Sau khi vợ của lao động nam hay chồng của người lao động nữ thực hiện mang thai hộ sinh con và nghỉ việc sau khi vợ sinh thì cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Bảo sao giấy khai sinh hay bản sao giấy chứng sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

+ Nếu giấy chứng sinh không thể hiện trong trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi (sinh non) hay sinh con phải phẫu thuật thì cần chuẩn bị thêm giấy tờ của cơ sở khám chữa bệnh chứng minh trường hợp này.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản với lao động nam

+ Nếu con chưa được cấp giấy chứng sinh nhưng chết sau khi sinh thì sử dụng trích sao, giấy ra viện hay tóm tắt hồ sơ bệnh án của người mẹ hay người lao động nữ mang thai hộ chứng minh rằng con đã qua đời.

- Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hay lao động nam hưởng trợ cấp một lần sau khi vợ sinh con thì cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Bản sao giấy khai sinh, bản sao giấy chứng sinh hoặc trích lục giấy khai sinh của con; nếu con chưa được cấp giấy chứng sinh mà đã chết sau khi sinh thì cần sử dụng tóm tắt hồ sơ bệnh án hay trích sao hoặc bản sao giấy ra viện của người lao động nữ mang thai hộ hay người mẹ thể hiện con đã mất.

Khi chuẩn bị các giấy tờ kể trên, người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội thì trong hồ sơ hưởng chế độ thai sản cần có bản chính danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản thực hiện theo mẫu 01B-HSB được chuẩn bị bởi doanh nghiệp. Nếu người lao động đã nghỉ việc và đáp ứng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản thì chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ nêu trên.

Xem Thêm : Công nghệ thông tin ra làm gì? Các công ty tiềm năng để phát triển

2. Thủ tục thực hiện hưởng chế độ thai sản thực hiện ra sao?

Theo quy định của bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi đã chuẩn bị đủ giấy tờ trong hồ sơ bảo hiểm thai sản thì cần chuẩn bị giấy tờ sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Người lao động vẫn đang thực hiện đóng bảo hiểm xã hội thì nộp hồ sơ cho công ty, doanh nghiệp đang làm việc và thời hạn không quá 45 ngày tính từ ngày quay lại làm việc. Khi người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ của người lao động thì kể từ 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động sẽ hoàn thiện hồ sơ và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Nếu người lao động đã nghỉ việc thì nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Thủ tục thực hiện hưởng chế độ thai sản

Bước 2: Nhận kết quả

- Về thời hạn giải quyết chế độ thai sản thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết tối đa 3 ngày làm việc khi người lao động nộp đủ hồ sơ hoặc tối đa 6 ngày làm việc khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ bảo hiểm thai sản.

- Sau khi giải quyết xong, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chuyển tiền qua tài khoản đơn vị chi trả cho người đăng ký nhận tiền mặt trợ cấp và doanh nghiệp sẽ nhận tiền trợ cấp này.

- Người lao động có thể nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thai sản bằng các hình thức như thông qua tài khoản cá nhân; qua doanh nghiệp mà mình đang làm việc; nhận qua người được ủy quyền hợp pháp để thực hiện thủ tục hưởng chế độ thai sản; hoặc nếu doanh nghiệp chuyển lại kinh phí cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc trường hợp người lao động đã thôi việc trước khi nhận con, sinh con, nhận con nuôi mà không có tài khoản ngân hàng cá nhân thì nhận trực tiếp tại cơ quan đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, hồ sơ bảo hiểm thai sản gồm có các giấy tờ nêu trên. Khi người lao động nghỉ thai sản một trong các trường hợp trên và đủ điều kiện nhận trợ cấp thì hoàn toàn có thể làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thai sản. Người lao động nam và nữ cần chuẩn bị đủ các giấy tờ kể trên, sau đó nộp trực tiếp lên cơ quan bảo hiểm xã hội nếu đã nghỉ việc hoặc nếu vẫn còn làm việc thì nộp hồ sơ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Bài Viết Nổi Bật